Tag: Surah As Saffat

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 141 – 151 – 27th May 2019

Junaid Alam May 27, 2019 178 No Comments

image

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 141 – 151 – 27th May 2019

Read More

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 126 – 140 – 26th May 2019

Junaid Alam May 26, 2019 218 No Comments

image

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 126 – 140 – 26th May 2019

Read More

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 103 – 113 – 25th May 2019

Junaid Alam May 25, 2019 202 No Comments

image

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 103 – 113 – 25th May 2019

Read More

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 95 – 102 – 25th May 2019

Junaid Alam May 25, 2019 140 No Comments

image

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 95 – 102 – 25th May 2019

Read More

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 46 – 56 – 23rd May 2019

Junaid Alam May 23, 2019 165 No Comments

image

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 46 – 56 – 23rd May 2019

Read More

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 12 – 22 – 21st May 2019

Junaid Alam May 21, 2019 222 No Comments

image

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 12 – 22 – 21st May 2019

Read More

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 1 – 11 – 21st May 2019

Junaid Alam May 21, 2019 192 No Comments

image

Iqra – Surah As Saffat – Ayat 1 – 11 – 21st May 2019

Read More